Kako radimo?

Korak 1

Zahvaljujući saradnji s Vodovodom i Elektrodistribucijom, elektronskim putem dobijamo mjesečne račune zajednice na osnovu kojih vršimo obračun mjesečnih troškova tekućeg i investicionog održavanja. Način obračuna ovih troškova se vrši na osnovu odluke i dogovora stanara.

Korak 2

Na osnovu mjesečnog obračuna, svaki stanar do 15. u mjesecu, u svom poštanskom sandučetu dobija račun sa popunjenom uplatnicom koju nosi u banku. Nema potrebe za blagajnikom koji bi išao od vrata do vrata i sakupljao novac. Sve se obavlja žiralno. Sa dostavljenim računom, svaki stanar će znati šta i kome plaća.

Korak 3

Popunjene uplatnice stanari odnose u banku i vrše plaćanje. Cjelokupan iznos plaćenih računa ide na račun ZEV-a kao pravnog lica, a ZEV nakon što stanari izmire svoje obaveze, izmiruje obaveze ka trećim licima: Vodovodu, Elektrodistribuciji, čistačici itd.

Korak 4

Nakon izvršenih uplata od strane stanara, sa računa ZEV-a se vrše plaćanja prispjelih obaveza. Plaćanje se vrši žiralno na osnovu naloga koje predsjednik zajednice odobrava i predaje u banku čime vaša zajednica izmiruje obaveze. Niti jedna marka ne može da ode sa žiro računa zajednice bez potpisa i pečata predsjednika.

Korak 5

Kako stanari vrše uplate na račun ZEV-a, mi dobijamo izvode iz banke na osnovu kojih tačno znamo kada je koji stanar uzmirio svoje obaveze. Na kraju mjeseca na osnovu proknjižene dokumentacije, tačno ćemo imati uvid u to ko je izmirio svoje obaveze, a ko nije. Spisak dužnika ćemo objelodaniti prilikom sljedećeg mjesečnog obračuna na oglasnom mjestu zajednice. Neplatišama kvartalno uz račune šaljemo i opomene pred tužbu.

Korak 6

Na kraju godine se sačinjavaju godišnji finansijski izvještaji za ZEV, vrši se potpisivanje istih od strane sertifikovanih i licenciranih računovođa, te se vrši njihova predaja u APIF čime zaokružujemo cjelinu vezano za obaveze ZEV-a u ovom segmentu.