Izrada završnih izvještaja

Članom 5. Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske (Službeni glasnik RS br.94/15) propisano je da su sva pravna lica dužna da vode poslovne knjige i sačinjavaju i prezentuju svoje finansijske izvještaje.

Zajednice etažnih vlasnika su nova institucija u stambenom sistemu Republike Srpske. Stupanjem na snagu Zakona o održavanju zgrada (Službeni glasnik RS br. 101/11) zajednica etažnih vlasnika u smislu odredaba ovog zakona predstavlja oblik organizovanja etažnih vlasnika radi obavljanja poslova upravljanja zgradom.

Kao pravna lica, zajednice etažnih vlasnika su, u skladu s članom 19 stav (5) Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, obavezne da svoje poslovanje, odnosno godišnje finansijske izvještaje prezentuju kroz:

Bilans stanja

Izvještaj o finansijkom položaju na kraju perioda i

Bilans uspjeha

Izvještaj o ukupnom rezultatu za period

Uz godišnji finansijski izvještaj korisnicima finansijskih izvještaja prezentuje se i poseban izvještaj sačinjen prema zahtjevu Republičkog zavoda za statistiku (Aneks – Dodatni računovodstveni izvještaj).

Godišnje finansijske izvještaje zajednica etažnih vlasnika, u skladu s članom 19. stav (11) Zakona o računovodstvu i reviziji RS potpisuje lice ovlašćeno za zastupanje upisano u odgovarajući registar (predsjednik ZEV) i kvalifikovano lice, odnosno lica koja posjeduju licencu Sertifikovanog računovodstvenog tehničara ili Sertifikvanog računovođe u skladu sa odredbama ovog Zakona.

Upoznajte naš tim

S predanošću, stručnošću i preciznošću, naš tim iskusnih knjigovođa predstavlja ključnu kariku u vašem poslovanju, nudeći visokokvalitetne usluge koje će optimizovati vaše finansijsko upravljanje i osigurati da postignete najbolje rezultate.

Bojana Idžaković, dipl.ek.

Direktor
051/492-584

Branka Mandić, dipl. ek.

Administrator / knjigovođa
051/492-587

Tanja Garić, ek. tehničar

Administrator / knjigovođa
051/492-585

Petra Simić, ek. tehničar

Administrator / knjigovođa
051/492-586