Mjesečni obračun troškova redovnog i investicionog održavanja

Zakon o oržavanju zgrada (Službeni glasnik RS br. 101/11) članom 12. propisao je da zajedničke dijelove zgrade održavaju i finansiraju etažni vlasnici zajednički.

Pod zajedničkim dijelovima zgrade smatraju se dijelovi i uređaji koji služe zgradi kao cjelini ili posebnim dijelovima zgrade, a naročito:

  • temelji, glavni zidovi, krov, stepenište, dimnjaci, liftovi, fasada, podrum, tavan, hodnici, svjetlarnici, praonice i sušionice, prostorije za smeće,
  • prostorije za sastanke zajednice etažnih vlasnika i kućepazitelja,
  • električna, gromobranska, kanalizaciona, vodovodna i telefonska mreža,
  • gasne i toplovnodne instalacije i televizijske antene,
  • nužni prolazi, haustorski prolazi i stepenice.
  • Detaljnije u Član 3. Zakona o državanju zgrada

Zakon o održavanju zgrada poznaje redovno (tekuće) i investiciono održavanje zajedničkih dijelova zgrade:

  • Pod redovnim održavanjem se obično podrazumjeva redovno servisiranje liftova, popravke ili zamjene automata za zajedničko osvjetljenje, prekidača, sijelica i druge slične popravke, deratizacija, održavanje higijene zgrade, čišćenje oluka, popravka ili zamjena okova, brava, katanaca i slično. (Član 13.)
  • Investiciono održavanje obuhvata održavanje krovne konstrukcije, horizontalne i vertikalne hidroizlolacije, vodovodne i kanalizacione mreže, ventilacije, oštećenih i dotrajalih fasada, hidranata, hidrantskih crijeva i drugih hidrantskih dijelova u zgradi, instalaciju i održavanje uređaja za zaštitu od požara i slično. (Član. 14)

ZEV Servis nudi uslugu izrade mjesečnih obračuna troškova redovnog (voda, struja, održavanje stubišta i lifta i sl.) i investicionog održavanja (minimun 0,20KM/m2 korisne površine u skladu s članom 35. Zakona) u skladu s odlukom o načinu obračuna ovih troškova koju donosi skupština etažnih vlasnika.

Primjer odluke o načinu obračuna troškova redovnog i investicionog održavanja možete preuzeti ovdje.

U skladu s instrukcijama, odnosno odlukom skupštine stanara o načinu obračuna troškova redovnog i investicionog održavanja, ZEV Servis vrši mjesečne obračune ovih troškova. Zahvaljujući saradnji s Vodovodom i Elektrodistribucijom, mjesečne račune za zajednice dobijamo elektronskim putem, tako da predsjednici ZEV nemaju obavezu da nam iste dostavljaju. Isto se možemo dogovoriti i sa servisom za čišćenje ili serviserom lifta.

Primjer mjesečnog obračuna troškova redovnog i investicionog održavanja možete pogledati ovdje.

Na osnovu mjesečnih obračuna troškova redovnog i investicionog održavanja, vršimo izradu mjesečnih računa sa specifikacijom i s popunjenom uplatnicom za svakog stanara ponaosob koje isporučujemo stanarima u poštanske sandučiće najdalje do 15og u tekućem mjesecu za prethodni mjesec. Na osnovu dobijenih računa, stanari će dobiti informaciju kolika je njihova mjesečna obaveza za vodu (samo kod starijih zgrada kod kojih je zajedničko brojilo), stubišnu struju, održavanje stubišta, servis lifta i slične troškove.

Primjer mjesečnih računa s popunjenom uplatnicom možete pogledati ovdje.

Sve se odvija žiralnim putem. Stanari račune koje su zaprimili plaćaju u banci. Sav novac koji stanari uplate liježe na račun njihove zajednice, a onda se žiralno plaćaju obaveze zajednice prema Vodovodu, Elektrodistribuciji, serviseru lifta, čistačici i slično. Napominjemo da niko nema kontakta s gotovinom i da ni jedna konvertibilna marka ne može da ode sa računa zajednice bez potpisa i pečata predsjednika ZEV.

S obzirom da se se odvija žiralno, nema više potrebe za blagajnicima koji bi išli „od vrata do vrata“ da skupljanu novac.

Izvode iz banke dobija elektronskim putem i naš servis i uprava zajednice, tako da svi svakodnevno imamo uvid u stanje na računu ZEV, odnosno ko je uplatio svoj račun i šta je otišlo s računa. Uplate se uredno i ažurno evidentiraju, tako da u svakom trenutku imamo informaciju ko je sve uplatio svoj račun a ko to još uvijek nije uradio. Sve je transparentno, izvode iz banke mogu da dobijaju i svi stanari, dovoljno je samo da ih predsjednici zajednica dodaju na mail-listu u banci u kojoj zajednica ima otvoren žiro račun. Takođe, svi stanari mogu da ostvare uvid u stanje na žiro računu zajednice i pomoću našeg servisa za elektronske usluge – portala “eZEV” nakon što se registruju.

Za stanare koji neizmiruju svoj obaveze, kvartalno uz račune šaljemo i opomene pred tužbu, odakle dalje preuzima stvar u svoje ruka naša pravna služba koja je povezana s advokatima koji cijeli proces dovode do kraja.