Osnivanje
zajednice etažnih vlasnika

Zajednica etažnih vlasnika se osniva za jednu ili više zgrada ili dio zgrade, kao što je lamela ili ulaz koji predstavlja građevinsku ili funkcionalnu cjelinu, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu Zakona o održavanju zgrada.

Upis u registar

Dostavljanje tražene dokumentacije u Administrativnu službu Grada.

Izrada pečata

Sa kopijom rješenja, pečat se može izraditi u bilo kojoj radnji koja se bavi izradom pečata.

PU Registracija

Registracija zajednice etažnih vlasnika u Poreskoj upravi, odnosno dobijanje JIB broja.

Otvaranje računa

Kada se prođu prethodne tri faze ispunjeni su uslovi za otvaranje žiro računa u banci.

Ako se zajednica ne osnuje u datom roku, nadležni organ jedinice lokalne samouprave imenuje poslovno sposobno fizičko ili pravno lice kao privremenog zastupnika etažnih vlasnika odnosno privremenog upravnika, sve dok se zajednica ne osnuje u skladu sa odredbama ovog zakona ili dok sud u vanparničnom postupku ne imenuje privremenog upravnika, na prijedlog bilo kojeg etažnog vlasnika ili na prijedlog privremenog upravnika.

Upis u registar osnivanja zajednice etažnih vlasnika

Da bi se izvršio upis zajednice, potrebno je dostaviti, uz prijavu za upis u registar osnivanja ZEV – sa kompletom obrazaca akata za upis u registar osnivanja, i sljedeće isprave i dokaze (kliknite za detalje):

Prijava za upis zajednice i OP obrazac

Komplet obrazaca akata za upis u registar osnivanja-kupuje se u knjižari. Popunjava se samo:

 • Prijava za upis zajednice i
 • OP obrazac koji popunjava i ovjerava predsjednik ZEV

Ostatak popunjavaju službenici Administrativne službe grada Banja Luka.

Prijava za upis zajednice i OP obrazac

Izvodi iz knjige uloženih ugovora, izdate od Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove, Područna jedinica Banja Luka (neovjerena fotokopija), kao dokaz etažnog vlasništva – za članove zajednice, ili eventualno kopija notarskog ugovora o kupoprodaji.

Za sve stanare neophodan je jedan od ova dva dokaza etažnog vlasništva, s tim da je neophodo da se prikupi preko 50% izvoda iz knjige uloženih ugovora, jer se kao osnivači mogu potpisati u osnivački akt zajednice samo lica koja su dostavila izvod iz knjige uloženih ugovora.

Dokazi etažnog vlasništva za članove zajednice

Izvodi iz knjige uloženih ugovora, izdate od Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove, Područna jedinica Banja Luka (neovjerena fotokopija), kao dokaz etažnog vlasništva – za članove zajednice, ili eventualno kopija notarskog ugovora o kupoprodaji.

Za sve stanare neophodan je jedan od ova dva dokaza etažnog vlasništva, s tim da je neophodo da se prikupi preko 50% izvoda iz knjige uloženih ugovora, jer se kao osnivači mogu potpisati u osnivački akt zajednice samo lica koja su dostavila izvod iz knjige uloženih ugovora.

Osnivački akt zajednice

Ugovor o osnivanju zajednice etažnih vlasnika (tri primjerka)

Odluka o imenovanju članova UO zajednice

Ukoliko postoji UO (ako zgrada ima više od 10 vlasnika).

Potrebna su tri primjerka.

Odluka o imenovanju predsjednika zajednice

Potrebna su tri primjerka.

Ovjereni potpisi lica

Ovjereni potpisi lica ovlaštenih za zastupanje zajednice – obrazac OP.

Potrebna su tri primjerka.

Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi

Administrativna taksa iznosi 50 KM.

Postupak

Sa kompletiranom dokumentacijom javiti se u kancelarije broj 604 i 606, radi pregleda predmeta i dobijanja parafa na predmetu.

Nakon toga, stranka predmet predaje u Prijemnoj kancelariji, prilikom čega uplaćuje 50,00 KM na ime takse za obradu zahjeva.

Taksa za ovjeru potpisa predsjednika Zajednice iznosi 20,00 KM i uplaćuje se takođe u Prijemnoj kancelariji.

Nadležni organ:

 • Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje
 • Odsjek za evidenciju i upravljanje pokretnom imovinom
  Za sve dodatne informacije, kao i za pravnu pomoć, etažni vlasnici se mogu obratiti na broj telefona: 051/220-286 (Kralja Alfonsa XIII 1, II sprat)

Ukupni troškovi registracije ZEV

Administrativna taksa50 KM
Ovjera PO obrasca20 KM
Obrasci10 KM
Izrada pečata40 KM
Ostali troškovi30 KM
Ukupno150 KM

Izrada pečata

Nakon registracije zajednice etažnih vlasnika u Administrativnoj službi grada Banja Luka, kod Odjeljenja za komunalne i stambene poslove i poslove sobraćaja, ZEV dobija Rješenje o upisu u registar zajednica zgrada.

Sa kopijom Rješenja koje zajednica etažnih vlasnika dobije od Administrativne službe grada Banja Luka (ne mora da bude ovjereno) pečat se može izraditi u bilo kojoj radnji koja se bavi izradom pečata.

Pečat se izradi u toku dana, a izrada pečata košta oko 30 KM.

Napomena: imajte pečat uvijek pri ruci!

Registracija pravnog lica u Poreskoj upravi

Pošto je zajednica etažnih vlasnika dobila Rješenje iz Administrativne službe grada Banja Luka i izradila pečat slijedi faza registracije zajednice etažnih vlasnika u Poreskoj upravi, odnosno dobijanje JIB broja.

Da bi se dobila Potvrda o registraciji iz Poreske uprave neophodno je da se popuni sljedeća prijava:

 1. Prijava za registraciju / evidentiranje pravnog lica (PR-1 obrazac). U prilogu pogledajte i Uputstvo za popunjavanje PR-1 obrasca.
 2. Ovjerena kopija Rješenja o registraciji zajednice etažnih vlasnika od Administrativne službe grada Banja Luka
 3. Ovjerenu kopiju OP obrazca (Ovjereni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje – OP obrazac dobija se u opštini nakon registracije)
 4. kopiju lične karte lica ovlašćenog za zastupanje – predsjednika ZEV-a (lična karta ne mora biti ovjerena).

Sva navedena dokumentacija se dostavlja u kancelariju 102 u Poreskoj upravi Republike Srpske. Rok za dobijanje Potvrde o registraciji iz Poreske uprave (JIB broja) je 2 (dva) dana, mada se to najčešće odradi odmah na licu mjesta.

Otvaranje žiro računa

Kada se prođu prethodne tri faze ispunjeni su uslovi za otvaranje žiro računa u banci. Pored dajemo spisak neophodne dokumentacije da bi se otvorio žiro račun ZEV.

 • OVJERENA kopija Rješenja o registraciji zajednice etažnih vlasnika
 • OVJERENA kopija OP obrasca (Ovjereni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje),
 • OVJERENA kopija lične karte lica ovlašćenog za zastupanje – predsjednika ZEV-a,
 • OVJERENA kopija Potvrde o registraciji iz Poreske uprave (JIB broj)
 • Kopija Registarskog lista (ne mora da bude ovjerena) – dobija se u opštini zajedno sa Rješenjem o registraciji nakon što se ZEV registruju u Administrativnoj službi grada Banja Luka,
 • Kopija osnivačkog akta zajednice – Ugovor o osnivanju zajednice etažnih vlasnika,
 • Karton deponovanih potpisa – obrazac je potrebno popuniti u 3 primjerka,
 • Izjava o određivanju glavnog računa,
 • Izjava o nepostojanju neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda i indirektnih poreza.