Vođenje poslovnih knjiga

U poslovnim knjigama ZEV iskazuje podatke o ostvarenim prihodima, o ostvarenim rashodima za održavanje zgrade, o gotovinskim uplatama, uplatama preko žiro računa zajednice radi održavanje stambene zgrade.

Članom 36. Zakona o održavanju zgrada propisano je da se o prihodima, rashodima i utrošku sredstava na održavanje stambene zgrade vodi evidencija, odnosno poslovne knjige.

Pravo uvida u izvještaj imaju svi etažni vlasnici u zajednici u skladu s članom 36. Zakona o održavanju zgrada.

Na osnovu vođenja poslovnih knjiga zajednica etažnih vlasnika, ZEV Servis na kraju godine sastavlja godišnje finansijske izvještaje (završne obračune) u kojima se iskazuje finansijski rezultat zajednice.

Izvještaj o finansijskom poslovanju zajednice, upravni odbor podnosi skupštini zajednice najmanje jednom godišnje.

Kao pravna lica, zajednice etažnih vlasnika dužne su da organizuju prikupljanje i sačinjavanje knjigovodstvenih isprava, vođenja poslovnih knjiga, sačinjavanja godišnjih finansijskih izvještaja uvažavajući pri tome usvojene računovodstvene standarde, računovodstvena načela i principe urednog knjigovodstva.

Vođenje poslovnih knjiga i sačinjavanje finansijskih izvještaja zajednica etažnih vlasnika može biti povjereno pravnim licima ili preduzetnicima registrovanim za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga kod koji rade lica koja posjeduju licencu sertifikovanog računovodstvenog tehničara ili sertifikovanog računovođe (član 13. Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske).

Upoznajte naš tim

S predanošću, stručnošću i preciznošću, naš tim iskusnih knjigovođa predstavlja ključnu kariku u vašem poslovanju, nudeći visokokvalitetne usluge koje će optimizovati vaše finansijsko upravljanje i osigurati da postignete najbolje rezultate.

Bojana Idžaković, dipl.ek.

Direktor
051/492-584

Branka Mandić, dipl. ek.

Administrator / knjigovođa
051/492-587

Tanja Garić, ek. tehničar

Administrator / knjigovođa
051/492-585

Petra Simić, ek. tehničar

Administrator / knjigovođa
051/492-586