Stručna služba ZEV Servisa:
Tanja Garić :        051/492-585
Petra Simić:         051/492-586
Branka Mandić:   051/492-587
Upiti, informacije i ponude:
066/034-285

Kako da nas pronađete?