Stručna služba ZEV Servisa:
Tanja Garić :        051/492-585
Petra Simić:         051/492-586
Branka Mandić:   051/492-587

Pravna služba ZEV Servisa:

Telefon: 065/206-283

Mail:       zevpravnasluzba@gmail.com

Upiti, informacije i ponude:
066/034-285

info@zevservis.com
etazservis@gmail.com

Kako da nas pronađete?