Praćenje zakonskih propisa

Propisi se vrlo često mijenjaju, pa etažni vlasnici uglavnom ne znaju koja su njihova prava, ali i obaveze u postojećim pravnim okvirima.

Praćenje propisa i zakonske regulative odnosno zakona, drugih propisa i opštih akata republičkih organa, kao i određenih pojedinačnih akata tih organa, neposredno poslije usvajanja, predstavlja neophodnu stavku u poslovanju svakog knjigovodstvenog servisa i u radu svakog knjigovođe.

Konstantno se donose novi zakoni, a prestaju da važe stari, usvajaju se izmjene i dopune zakona, donose se nova podzakonska akta, uredbe, pravilnici, službena mišljenja ministarstava, propisuju se novi obrasci i slično.

Postavlja se pitanje, odnosno problem kako biti dobro i pravovremeno informisan odnosno kako pratiti i primjenjivati sve ove promjene kako bi se izbjegle sankcije i prekršaji zbog nepoštovanja slova Zakona?

U želji da izađemo u susret etažnim vlasnicima, za sve informacije i pravnu pomoć, pravna služba ZEV Servisa stoji na raspolaganju da putem odgovora ukaže na moguće pravce djelovanja, te da ukaže na osnovne smjernice i informacije vezane za rješenje problema etažnih vlasnika.

Kontakt

Našu pravnu službu možete kontaktirati na:

  • zevpravnaslužba@gmail.com ili
  • pozvati na 065/206-283
White abstract geometric artwork from Dresden, Germany