Banjaluka: Još 40% zgrada bez ZEV-a

Samo 24 zajednice etažnih vlasnika (ZEV) su registrovane na području grada za tri mjeseca ove godine pa je ukupan broj ZEV-a sada 1.034.

“Po našim procjenama, ostalo je oko 40 odsto neregistrovanih zajednica etažnih vlasnika”, potvrdio je Milenko Šajić, portparol Administrativne službe grada, prema podacima kojima raspolažu iz Zavoda za izgradnju Banjaluka.

Bez obzira što je istekao rok za registraciju, on je kazao da je ovaj postupak otvoren proces pa će etažni vlasnici koji nisu registrovani, a to žele, moći to i učiniti, uz dostavljanje dokumentacije koja je potrebna.

“Zakonom o održavanju zgrada propisano je da zajednica etažnih vlasnika može biti osnovana za jednu ili više zgrada ili dio zgrade, kao što je lamela ili ulaz koji predstavlja građevinsku ili funkcionalnu cjelinu, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu istog”, pojasnio je Šajić.

Kaže da prema novom Zakonu o održavanju zgrada, zajednice imaju rok od godinu da se registruju, u suprotnom organ lokalne samouprave imenuje privremenog upravnika koji je dužan da preduzme sve radnje potrebne za osnivanje i konstituisanje zajednice.

“Privremeni upravnik je novost u dosadašnjoj praksi i zato napominjemo da će troškovi imenovanja upravnika, pribavljanje dokumentacije, registracija i sve druge radnje ići na teret etažnih vlasnika zgrada koje nisu registrovane u skladu sa zakonom”, ističe on.

Prema njegovim riječima, ako stanari ne izmiruju svoje obaveze, za zaostala potraživanja naplata se obavlja tako što osoba koja zastupa i predstavlja zajednicu podnosi prijavu Osnovnom sudu.

“Novčanom kaznom od 300 do 3.000 KM biće kažnjeni etažni vlasnik, a kaznom od 500 do 1.500 KM odgovorno lice u pravnom licu ako je etažni vlasnik ili korisnik posebnog dijela zgrade pravno lice”, naglasio je Šajić.

Iz Zavoda za izgradnju ranije su kazali da je za registraciju potrebno izdvojiti oko 150 maraka.

Svjetlana Knežević, stanarka zgrade u Omladinskoj 81, koja ima preko 60 stanova, kazala je da novac koji mjesečno prikupljaju ne pokriva troškove održavanja, samo sitne poslove, te se nada da će od tog novca uspjeti bar da okreče stubište.

24

zajednice registrovane za tri mjeseca

150

KM treba za registraciju

300

KM najniža kazna za neizmirivanje obaveza

3.000

KM najviša kazna

Izvor: Nezavisne novine